Informacja dla rodziców
Dodane przez Administrator dnia Styczeń 24 2014 07:03:59
> Informacja dla rodziców

dotycząca zmian w sposobie rekrutacji dzieci do

Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia

Puchatka


>Szanowni Rodzice!

W związku z wejściem w życie ustawy z 6 grudnia 2013 roku, zwanej „ustawą

rekrutacyjną” Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 2 imienia Kubusia Puchatka

1. Począwszy od roku szkolnego 2013/2014 zmianie ulegną zasady rekrutacji do

2.Rodzice dzieci uczęszczających do Naszego Przedszkola w terminie 7

dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego będą mogli złożyć

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Naszym

3. W przypadku rekrutacji dzieci, które dotąd nie uczęszczały do Naszego

Przedszkola (także rodzeństwa dzieci już chodzących na Naszego Przedszkola)

zostanie ogłoszona rekrutacja.

4. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

5.Zgodnie z „ustawą rekrutacyjną” w postępowaniu rekrutacyjnym przede

wszystkim będzie decydować zamieszkanie kandydata na terenie Miasta

Wejherowa oraz następujące kryteria:

− wielodzietność rodziny kandydata,

− niepełnosprawność kandydata,

− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

− samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

− objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Ponadto, w uchwale Rady Miasta zostanie ustalone do sześciu dodatkowych

kryteriów rekrutacyjnych.

7. O terminie rekrutacji, treści wniosku rekrutacyjnego i innych szczegółach

postępowania rekrutacyjnego poinformujemy niezwłocznie po podjęciu

stosownej uchwały przez Radę Miasta Wejherowa.

Z poważaniem

Dyrektor Samorządowego

Przedszkola Nr 2 imienia Kubusia

Puchatka